· tutorials · 2 min read

Hướng dẫn cài đặt ICC Profile trên MacOS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn từng bước cách cài đặt profile ICC trên macOS, giúp bạn tận dụng đầy đủ tính năng quản lý màu sắc cho các dự án sáng tạo.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn từng bước cách cài đặt profile ICC trên macOS, giúp bạn tận dụng đầy đủ tính năng quản lý màu sắc cho các dự án sáng tạo.

Bước 1: Truy cập Tiện ích ColorSync

macOS đi kèm với một công cụ tích hợp gọi là “Tiện ích ColorSync,” cho phép bạn quản lý các profile màu. Để truy cập vào công cụ này, làm theo các bước sau:

• Mở “Ứng dụng” > “Tiện ích” > “Tiện ích ColorSync.”

Bước 2: Cài đặt Profile ICC

Khi đã mở Tiện ích ColorSync, việc cài đặt profile ICC trở nên đơn giản:

Kéo và thả file profile ICC mà bạn muốn cài vào cửa sổ Tiện ích ColorSync. Hoặc nhấp vào “Tập tin” > “Mở” và chọn profile ICC từ vị trí lưu trữ của nó.

Bước 3: Xác nhận việc cài đặt

Để xác nhận rằng profile ICC đã được cài đặt thành công, thực hiện các bước sau:

Trong Tiện ích ColorSync, bạn sẽ thấy profile ICC mới được liệt kê ở phía trái dưới “Profiles.” Bạn cũng có thể kiểm tra việc cài đặt trong các ứng dụng khác như Adobe Photoshop hoặc Preview. Mở hình ảnh, sau đó tìm tùy chọn “Proof Setup” trong “View” hoặc “Tools”. Nếu profile ICC đã cài đặt xuất hiện trong danh sách, điều đó có nghĩa là nó được cài đặt đúng cách.

Bước 4: Thiết lập Profile ICC mặc định (Tùy chọn)

Nếu bạn muốn đặt profile ICC mới cài đặt làm mặc định cho màn hình hoặc máy in của bạn, làm như sau:

• Mở “Tùy chọn Hệ thống” > “Màn hình” để cài cho màn hình hoặc “Máy in & Scan” để cài cho máy in.
• Đối với màn hình, di chuyển đến tab “Color,” và từ danh sách các profile có sẵn, chọn profile ICC mong muốn.
• Đối với máy in, chọn máy in của bạn từ danh sách, nhấp vào “Tùy chọn & Cung cấp,” sau đó chọn “Driver” hoặc “Options,” và cuối cùng, tìm tab “Color” hoặc “Color Management” để đặt profile ICC mặc định.

Back to Blog