· tutorials · 1 min read

Cài đặt Profile màu trên hệ điều hành Window

Để cài đặt ICC profile (proflies màu) trên Windows, làm theo các bước sau...

Để cài đặt ICC profile (proflies màu) trên Windows, làm theo các bước sau...

Sau khi cân chỉnh màn hình chuẩn màu chúng tôi sẽ xuất file và lưu lại cho các bạn một file có đuôi là ICC. Vậy ICC Profile là gì và cách sử dụng nó như thế nào?

ICC Profile Là Gì?

Trong quản lý màu, hồ sơ ICC là một tập dữ liệu đặc trưng cho thiết bị đầu vào hoặc đầu ra màu, hoặc không gian màu, theo các tiêu chuẩn do Hiệp hội Màu Quốc tế ban hành.

Các Bước Cài Đặt ICC Profile Trên Windows

Bước 1: Mở Windows tìm phần mềm Color Managerment.

Bước 2: Di chuyển sang Tab Advanced chọn Change System Default

Bước 3: Tiếp theo ấn Add sau đó ấn Browse để chọn file ICC đã backup sau khi cân màu.

Bước 4: Chọn vào file màn hình của bạn sau đó ấn OK

Bước 5: Tại cửa sổ ấn sang tab Advanced, chọn Use Windows display calibration sau nó ấn Close là bạn đã hoàn thành các bước.

Bước 6: Kiểm tra

Để kiểm tra các bạn vào Display Seting nếu thấy hiện tên profile trong Color Profile là đã hoàn thành.

Back to Blog